- ข่าวกิจกรรม

Workshop! สร้างสรรค์งานประติมากรรม

       วันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) ผู้เข้าอบรมได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานประติมากรรมของตนเอง ขึ้นรูปโมเดลกระดาษโดยวิทยากร Mr. Roberto Giordani และการตกแต่งชิ้นงานดินด่านเกวียน โดยวิทยากร อาจารย์เดช นานกลาง