ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายินดีต้อนรับสู่ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ระบบประกอบไปด้วยข้อมูล
1. ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ
2. ข้อมูล Passport
3. ข้อมูล Visa
4. ข้อมูลการรายงานตัว 90 วัน
5. ข้อมูล Re-entry permit
6. ข้อมูลการลา
7. ข้อมูลการรายงานตัวกลับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการต่ออายุวีซ่า/การรายงานตัว 90 วัน/การขอ Re-entry