- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2023 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (James Cook University) ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2  โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 ตุลาคม 2565…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 12 และ 13

       วันที่ 27 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สอบคัดเลือกยุวทูต รุ่นที่ 13

       วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการทำหน้าที่ผู้แปลภาษา โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ        ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มนอกสถานที่ ยุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 13

       วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) ต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้พานักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์…

Read More