- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

       เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education Needs and Disability: SEND)  จำนวน…

Read More