- ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนน้องๆมา Upskill! สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลี

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเหล็กผสมผสานกับวัสดุจากท้องถิ่น ดินด่านเกวียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย Mr.Roberto Giodani (โรเบอร์โต้ จอร์ดานี่) ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม จากประเทศอิตาลี และอาจารย์เดช…

Read More