- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชส่งนักศึกษาปฏิบัติงานล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ASEAN Grand Prix ครั้งที่ 2

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง วัน อาเซียน กรังด์ปรีซ์ ครั้งที่ 2 (one 2 ASEAN GRAND PRIX WOMEN’S VOLLEYBALL INBITATION) เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 11…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women

       ด้วยมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2565

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 ในหัวข้อ การอบรมแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ วีวาเช เขาใหญ่ รีสอร์ท (Vivace Khaoyai Resort) จังหวัดนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

       สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/400fd365 และดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.aistic.gov.in หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวง กองการต่างประเทศโทร. 02-610-5408 (ธีรธร)โทรสาร. 0-2354-5570E-mali. teeratorn.l@mhesi.go.th

ปิดโหมดสีเทา