- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาชาวจีน เดินทางมาศึกษา 2 ปี

       วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่าม “การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี ลีก ครั้งที่ 4 (4th South East Asia Women’s Volleyball League) และ พรี ซี วี ลีก (Pre SEA V League)”

       วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ประจำทีมนักกีฬาในการแข่งขัน “วอลเลย์บอลหญิง ซี วี ลีก ครั้งที่ 4 (4th South East Asia Women’s…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอังกฤษ (BGU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ BGU Turing Scheme 2024 (ประจำปีการศึกษา 2567) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช จัดประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ ม.รัฐบาลอินเดีย

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวดี วิวิธคุณากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ ร่วมกิจกรรม Workshop พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากร ม.ราชภัฏโคราช

       วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ (Bishop Grosseteste University: BGU) สหราชอาณาจักร ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น…

Read More

ปิดโหมดสีเทา