- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชาวจีน

       วันที่ 16 มีนาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี 2566

       ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในประเด็นการตอบโจทย์ผลกระทบหลังสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือกจากกองทุน PGTE…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สอบการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกยุวทูต รุ่นที่ 14

       วันที่ 7 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการทำหน้าที่ผู้แปลภาษา ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ       ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทริปอบรมนอกสถานที่ (Field Trip) ยุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 14

       วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่อง ยุวทูตรุ่นที่ 14

       วันที่ 2 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) โดยในช่วงเช้า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้อบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช โดยมีคุณชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายได้อบรมเรื่องการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา…

Read More

ปิดโหมดสีเทา