- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษารัฐบาลรัสเซีย ปีการศึกษา 2564-2565

     ด้วยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาลรัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัสเซียประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://education-in-russia.com ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2564     หากมีข้อสงสัยด้านการรับสมัคร สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ที่ E-mail: rus.thai@mail.ru และหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านเทคนิคของระบบการสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: support@education-in-russia.com

- Uncategorized

ทุนการศึกษา ป.ตรี โท และเอก จากรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564/2565 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาของจีน      จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจทุนดังกล่าว…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยไม่จำกัดจำนวนทุน ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร ผลการศึกษา และผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้      โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kuas.ac.jp/en/downloads หรือติดต่อผู้ประสานงานของ KUAS (Ms. SAITO Mika)…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

     วันที่ 13 มกราคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย      สำหรับหัวข้อการสนทนาในวันนี้คือ “นิทานพื้นบ้านจีน” โดยให้นักศึกษาชาวจีนได้เล่านิทานคนละ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย ไม่ซ้ำกันในกลุ่ม…

Read More

ปิดโหมดสีเทา