- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนชาวกัมพูชา เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2567

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings       ทั้งนี้ มีนักเรียนกัมพูชาเข้ารับการสัมภาษณ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูต ครั้งที่ 15

       กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ        หากน้องๆ นักศึกษามีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติการสมัครอย่างละเอียดได้ที่: https://shorturl.at/begO5 หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ”

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ตลอดระยะเวลา “ในการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics” ระหว่างวันที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2024 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อม อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics”

       วันที่ 10 มกราคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบในการจัดหาล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬากรีฑาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน “ในการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para…

Read More

ปิดโหมดสีเทา