- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอังกฤษ (BGU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวน 15 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More