- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของ ม.ราชภัฏโคราช

       เมื่อระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages:…

Read More