- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช สืบสานงานศิลป์ ยกระดับการสร้างสรรค์งานประติมากรรม โดยศิลปินระดับโลกจากอิตาลี และศิลปินมรดกอิสาน

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษาและหลักสูตรทัศนศิลป์ ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1…

Read More