- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดย…

Read More