- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เชิญศิลปินระดับโลก จัดอบรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ฉลองครบรอบ 100 ปี

       วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษาและหลักสูตรทัศนศิลป์ ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1…

Read More