- ข่าวกิจกรรม

นศ.แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เข้าพบอธิการบดี มรนม. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

       วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

Read More

- Liaison, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช สำเร็จภารกิจ เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างแดน ต้อนรับกลับสู่รั้ว เขียว-เหลือง

       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ช่วงสุดท้ายของการดำเนินโครงการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและด้านการแสดงของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย       หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Nguyen Hoang…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน และอาจารย์ 1 ท่าน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมส่ง นศ.อาสาสมัครล่าม ลงสนามปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22

       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ประชุมร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังคำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำทีมนักกีฬา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 (PPTV 22nd Asian “Est Cola” Senior Women…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏโคราช เดินหน้าฝึกประสบการณ์สอน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาคณิตศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ (Tadulako University: UNTAD) จำนวน 4 คน และ Universitas…

Read More