- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ นักศึกษายุวทูตที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

       ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566        กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษายุวทูตฯ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารแนบ       เอกสารและหลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเพิ่มเติม     1.…

Read More