- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช สืบสานงานศิลป์ ยกระดับการสร้างสรรค์งานประติมากรรม โดยศิลปินระดับโลกจากอิตาลี และศิลปินมรดกอิสาน

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษาและหลักสูตรทัศนศิลป์ ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ กล่าวขอบคุณคณะวิทยากร Mr. Roberto Giordani (มิสเตอร์ โรเบอร์โต้ จิออร์ดานี่) ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมจากประเทศอิตาลี และอาจารย์เดช นานกลาง ศิลปินมรดกอิสาน สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักศิลปและวัฒนธรรม ผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์จากหลักสูตรศิลปศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการ อีกทั้งได้มีพิธีมอบใบประกาศนีบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เข้าร่วมการอบรมตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 โดยมี Mr. Roberto Giordani ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร
       ในพิธีปิดโครงการดังกล่าวนี้ ได้มีการจัดแสดงชิ้นงานผลงานของผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นการผสมผสานงานประติมากรรมโลหะกับดินด่านเกวียนที่ถือเป็นของดีเมืองโคราชเข้าด้วยกัน โดยในบางชิ้นงานได้ถูกนำไปจัดแสดงที่ “หอศิลป์กระโทก” อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และจะถูกนำมาร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงชิ้นงาน ณ มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอายุครบ 100 ปี