- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมส่งนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน และนักศึกษา NRRU Young Ambassadors พร้อมทั้งนักศึกษาศิษย์เก่า จำนวนทั้งสิ้น 39 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา และล่ามประจำหน่วยงานต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 (King’s Cup Sepaktakraw World Championship 2023) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
       พร้อมกันนี้ ดร. กติกา กลิ่นจันทร์แดง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 28 คน เป็นตัวแทนนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ถือป้ายประจำทีมการแข่งขัน ทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน
       การแข่งขันนี้ สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมามอบถ้วยและเหรียญรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันในทุกครั้งที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 25 ประเทศ
       สำหรับกำหนดจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา