- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทัพนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน เตรียมพร้อมปฏิบัติงาน “King’s Cup Sepaktakraw World Championship 2023”

       วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน และนักศึกษา NRRU Young Ambassadors พร้อมทั้งนักศึกษาศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 (King’s Cup Sepaktakraw World Championship 2023) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา
       โดยนักศึกษาฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา และล่ามประจำหน่วยงานต่างๆในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2566