- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช สืบสานงานศิลป์ ยกระดับการสร้างสรรค์งานประติมากรรม โดยศิลปินระดับโลกจากอิตาลี และศิลปินมรดกอิสาน

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษาและหลักสูตรทัศนศิลป์ ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ นักศึกษายุวทูตที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

       ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566        กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษายุวทูตฯ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารแนบ       เอกสารและหลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเพิ่มเติม     1.…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศเวียดนาม

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

Workshop! สร้างสรรค์งานประติมากรรม

       วันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) ผู้เข้าอบรมได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานประติมากรรมของตนเอง ขึ้นรูปโมเดลกระดาษโดยวิทยากร Mr. Roberto Giordani และการตกแต่งชิ้นงานดินด่านเกวียน โดยวิทยากร อาจารย์เดช นานกลาง