- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราช เข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา…

Read More