- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Women’s History Month เดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเป็นการเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรและนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการเฉลิมฉลองเดือนแห่งสตรีสากล บทบาทสำคัญของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมของอเมริกา การมีสันติภาพและความก้าวหน้าทางสังคม รวมไปถึงการได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียม        โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา…

Read More