- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทยจากกิจกรรมเกมทายคำศัพท์ในหมวดหมู่ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ภายในสำนักงาน ในกิจกรรมจะเน้นให้นักศึกษาสัญชาติจีนทุกคนได้ฝึกใช้ภาษาไทยโดยให้มีส่วนร่วมในการโต้ตอบกับวิทยากรให้มากที่สุด