- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย 2021-2022 ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย 2021 – 2022 ณ ประเทศญี่ปุ่น RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM 2021 – 2022 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)       กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย…

Read More