- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้บุคลากรและนักศึกษาราชภัฏโคราช

       วันที่ 28 มีนาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง Women’s History Month เดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย        การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนางสาวดลยา เพ็ชรดี…

Read More