- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้ได้มอบหมายให้นักศึกษาสัญชาติจีนได้ฝึกพูดตามหัวข้อที่ได้รับ โดยจะให้พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเรื่องทั่วไป ซึ่งจะเน้นให้นักศึกษาได้พูดปิดท้ายประโยคในทุกหัวข้อ เพื่อเป็นการสรุปสิ่งที่พูดในลักษณะของการให้เหตุผลมาสนับสนุนการพูดของตัวเอง