- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้ได้แทรกกิจกรรมเล่นเกมทายคำศัพท์ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน โดยพี่ๆ วิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์จะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและการใช้งานของสิ่งของต่างๆ แล้วให้นักศึกษาสัญชาติจีนได้ทายคำศัพท์ให้ถูกต้อง ซึ่งได้สร้างความสนุุกสานและความรู้ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก