- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue

       ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียแจ้งเชิญชวนให้องค์กรนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization) ของไทยเข้าร่วมเสนอโครงการด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2022 ตามรายละเอียดดังแนบ โดยโครงการที่จะเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นใน…

Read More