- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย 2021-2022 ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย 2021 – 2022 ณ ประเทศญี่ปุ่น RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM 2021 – 2022 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)
       กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 8 วัน – 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุน
Course –Taking Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน ที่ SIT 1 – 2 ภาคเรียน (ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปหรือระดับปริญญาโท – เอก)
Research Exchange/Laboratory Internship Program: ทำ Project วิจัย (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา, ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) ที่ SIT ระยะเวลา 8 วัน – 1 ปี (นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยและแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
>>คลิกที่นี่<<

คุณสมบัติของผู้สมัคร
► เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท – เอก (โดยนักศึกษาจะต้องเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการกับ SIT ก่อนจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนเอง)
► เป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
► สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยต้องมีผลสอบ CEFR B2 เทียบเท่าหรือสูงกว่า (CEFR B2 เทียบเท่า IELTS 5.5-6.5, TOEFL iBT 72-94)
► ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 30,000 เยน (ชำระออนไลน์ขณะทำการสมัคร)

การสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี Shibaura
       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นดังนี้
► ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายเดือน เดือนละ 40,000 เยน (เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาจาก SIT สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป)
** นักศึกษาต้องมีทุนส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30,000 บาท **

ขั้นตอนการสมัคร

      *นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ติอต่อกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อแจ้งความประสงค์ก่อนสมัคร และกองวิเทศสัมพันธ์จะมีหน้าที่ส่งรายชื่อ (Nominator) ผู้สมัครทุกคน รวมทั้งเอกสารบางส่วนให้กับ SIT ต่อไป

1. ศึกษารายละเอียดการสมัคร รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
Course –Taking Sandwich Program
https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/exchange_programs/sandwich.html

Research Exchange/Laboratory Internship Program
https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/exchange_programs/research.html

     **นักศึกษาควรมีหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยและที่ปรึกษาของทาง SIT โดยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ SIT Laboratories and Professors’ List เพื่อเลือก Lab และ Adviser ที่สนใจเข้าร่วม https://www.shibaura-it.ac.jp/en/research/

     นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและวางแผนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนสามารถดูช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ที่

อ้างอิงเพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=s6tQKiXJ_04
LIfe at SIT: https://www.shibaura-it.ac.jp/en/campus_life/university_life/

       และสำหรับน้องๆ ที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ ของโครงการ สามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT)        ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมออนไลน์ Zoom ได้ตามวันและเวลาดังนี้
► Tuesday, March 15th : 6:00PM-7:00PM (GMT +9:00 Japan Standard Time zone) https://shibaura-it.zoom.us/j/98738624144
► Friday, March 18th : 10:00AM-11:00AM (GMT +9:00 Japan Standard Time zone) https://shibaura-it.zoom.us/j/91738635467

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ (พี่ยู) กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009-009 (เบอร์ติดต่อภายใน 1547)
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/NRRUInterAffairs/
E-mail: interaffairs@nrru.ac.th