- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Women’s History Month เดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเป็นการเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรและนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการเฉลิมฉลองเดือนแห่งสตรีสากล บทบาทสำคัญของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมของอเมริกา การมีสันติภาพและความก้าวหน้าทางสังคม รวมไปถึงการได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียม
       โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 – 15.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.45 น.
      ► การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
       ► ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษได้ที่ https://forms.gle/FoEQt26SK6ExkfVV9 (ภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565)
       ► หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ (พี่ยู) กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009-009 ต่อ 1547

สแกนเพื่อลงทะเบียน