- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue

       ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียแจ้งเชิญชวนให้องค์กรนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization) ของไทยเข้าร่วมเสนอโครงการด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2022 ตามรายละเอียดดังแนบ โดยโครงการที่จะเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นใน 6 เรื่อง ได้แก่
   1. ศิลปวัฒนธรรม
   2. เยาวชน
   3. สิทธิมนุษยชน
   4. การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก
   5. การบูรณาการทางวัฒนธรรม
   6. ความเท่าเทียมทางเพศ
**ผู้สนใจสามารถยื่นเรื่องสมัครได้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565**
<<ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่>>

       รางวัล IAA แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
 ่  1. Sustainability เงินรางวัล 10,000 ยูโร
   2. Recent Event เงินรางวัล 6,000 ยูโร
   3. Technology เงินรางวัล 6,000 ยูโร
   4. Innovation เงินรางวัล 6,000 ยูโร
   5. Media เงินรางวัล 6,000 ยูโร

       ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และโครงการที่เสนอจะต้องมีอายุการดำเนินโครงการแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยผู้สนใจสามารถยื่นเรื่องสมัครได้ทาง E-mail : dialogue@bmeia.gv.at และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/intercultural-achievement-award/call-for-applications/