- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราช เข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้บุคลากรและนักศึกษาราชภัฏโคราช

       วันที่ 28 มีนาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง Women’s History Month เดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย        การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนางสาวดลยา เพ็ชรดี…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทยจากกิจกรรมเกมทายคำศัพท์ในหมวดหมู่ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ภายในสำนักงาน ในกิจกรรมจะเน้นให้นักศึกษาสัญชาติจีนทุกคนได้ฝึกใช้ภาษาไทยโดยให้มีส่วนร่วมในการโต้ตอบกับวิทยากรให้มากที่สุด

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue

       ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียแจ้งเชิญชวนให้องค์กรนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization) ของไทยเข้าร่วมเสนอโครงการด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2022 ตามรายละเอียดดังแนบ โดยโครงการที่จะเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นใน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้ได้แทรกกิจกรรมเล่นเกมทายคำศัพท์ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน โดยพี่ๆ วิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์จะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและการใช้งานของสิ่งของต่างๆ แล้วให้นักศึกษาสัญชาติจีนได้ทายคำศัพท์ให้ถูกต้อง ซึ่งได้สร้างความสนุุกสานและความรู้ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก