- ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนน้องๆมา Upskill! สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลี

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเหล็กผสมผสานกับวัสดุจากท้องถิ่น ดินด่านเกวียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย Mr.Roberto Giodani (โรเบอร์โต้ จอร์ดานี่) ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม จากประเทศอิตาลี และอาจารย์เดช นานกลาง ศิลปินมรดกอิสาน สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม  ตั้งแต่วันที่  17-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสระบัว หอประชุมใหม่ อาคาร 35 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติ โดยกรอกข้อมูลการสมัครใน Google Form (สแกน QR Code) หรือสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566