- ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เยือน ม.ราชภัฏโคราช พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 Professor Kaori Nagasaka อาจารย์และประธานศูนย์วิจัยและการศึกษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประชุมหารือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช เดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประสานงานและส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Sultan Abdul Samad Library มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปี 2567

     มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลีนิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก หรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้)…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม ยกระดับการศึกษาไร้พรมแดน

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์รับการตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างคนต่างด้าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

Read More