- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง”

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านวังกระสวย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินโครงการโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2023-2024

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 8 วัน ไปจนถึง 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภททุน     1. Course –Taking Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน ที่…

Read More