- ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เยือน ม.ราชภัฏโคราช พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 Professor Kaori Nagasaka อาจารย์และประธานศูนย์วิจัยและการศึกษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประชุมหารือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช เดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประสานงานและส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Sultan Abdul Samad Library มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia…

Read More