- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ม.ราชภัฏโคราช นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทางสานสัมพันธ์ จับมือทางวิชาการ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยดังเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าเชิงรุกประชาสัมพันธ์กิจกรรมและทุนการศึกษาต่างประเทศ

       บุคลากรกองวิเทศสัมพัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานให้กับนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงาน และรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านการเปิดโลกทัศน์และการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ การให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ การเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเป็นอาสาสมัครล่าม รวมถึงการให้บริการด้านการต่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น