- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช จับมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เดินทางเพื่อประชุมหารือและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Foreign Language Studies…

Read More