- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง”

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านวังกระสวย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินโครงการโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2023-2024

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 8 วัน ไปจนถึง 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภททุน     1. Course –Taking Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน ที่…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช จับมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เดินทางเพื่อประชุมหารือและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Foreign Language Studies…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ม.ราชภัฏโคราช นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทางสานสัมพันธ์ จับมือทางวิชาการ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยดังเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าเชิงรุกประชาสัมพันธ์กิจกรรมและทุนการศึกษาต่างประเทศ

       บุคลากรกองวิเทศสัมพัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานให้กับนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงาน และรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านการเปิดโลกทัศน์และการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ การให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ การเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเป็นอาสาสมัครล่าม รวมถึงการให้บริการด้านการต่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น