- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์รับการตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างคนต่างด้าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

Read More