- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม ยกระดับการศึกษาไร้พรมแดน

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More