- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช หารือทางวิชาการต่างประเทศร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวียดนาม

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก University of Foreign Languages and International Studies, Hue University (มหาวิทยาลัยเว้)…

Read More