- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อม อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22

       วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในการจัดหาอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 (PPTV 22nd Asian “Est Cola” Senior Women Volleyball Championship)
       กองวิเทศสัมพันธ์ จึงจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิโรจน์ เทียมเกรียงไกร อุปนายก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อดีตเลขาธิการกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาให้กับนักกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงกีฬาวอลเลย์บอล มาบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษา ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ MCC Hall The Mall นครราชสีมา