- ข่าวกิจกรรม

นศ.แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เข้าพบอธิการบดี มรนม. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

       วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

Read More