- NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช บินลัดฟ้าหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เวียดนาม

       วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 20 คน เดินทางเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่…

Read More