- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช และ Korat City Tour ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       วันที่ 28 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมขวัญ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Buddy) เดินทางไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (SEA-Teacher) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียและนักศึกษาไทย จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสอนภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ที่ได้สังเกตการสอนและทดลองสอน ณ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2566

       วันที่ 4 กันยายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรม Korat City Tour เรียนรู้เมืองโคราช

       วันที่ 1 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ…

Read More