- ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เยือน ม.ราชภัฏโคราช พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 Professor Kaori Nagasaka อาจารย์และประธานศูนย์วิจัยและการศึกษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประชุมหารือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ
       ในการเดินทางมาประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งนี้ ได้หารือเรื่องความเป็นไปได้และแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาลของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกัน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกด้วย