- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปี 2567

     มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลีนิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก หรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติ
     ► ถือสัญญาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติไทยคู่กับอเมริกา)
     ► จบ/กำลังจบ ป.ตรี จากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการรับรอง
     ► สมัคร ป.โท GPAX ป.ตรี 3.00 ขึ้นไป / สมัคร ป.เอก GPAX ป.โท 3.50 ขึ้นไป
          *หากกำลังเรียนเทอมสุดท้าย ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมล่าสุดที่แสดงใน Transcript
     ► คะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุความ TOEFL / IELTS

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.fulbrightthai.org
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุในระเบียบผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

       หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อ tusef@fulbrightthat.org หรือ คุณสายทิพย์ วอทอง โทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 107 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)