- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง”

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านวังกระสวย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินโครงการโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
       การดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำบุคลากรในสังกัดเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับโรงเรียน โดยทางกองวิเทศสัมพันธ์ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคอุปกรณ์กีฬาและดำเนินกิจกรรมสันทนาการ “ภาษาอังกฤษพาเพลิน” ด้วยการนำเล่นเกมกระซิบส่งสารเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย และการทายชื่อประเทศจากธงชาติ ร่วมกับน้องๆ ในโรงเรียน