- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานอุทธยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย เดินทางออกจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดปทุมธานี มุ่งหน้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจากโบราณสถานในสถานที่จริง…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณสำเภาว์…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet จากรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2566

       ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2566 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ในสาขาต่างๆ ได้แก่…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2565

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาต่างชาติและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยมากขึ้น

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เตรียมเข้มผู้แปลภาษาและผู้ประสานงาน โครงการ นศ.แลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมร่วมกับนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมและการมอบหมายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก JCU สาขาโบราณคดีและสาขาสังคมสงเคราะห์ ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา