- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 23 คน พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน –…

Read More