- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ณ ห้องกิจกรรมชั้น 3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ได้เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นจากนักศึกษาล่ามแปลภาษาและนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนรู้วิธีการทำขนมไทย (ขนมครก)…

Read More