- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (James Cook University) ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2  โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 ตุลาคม 2565…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 12 และ 13

       วันที่ 27 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นล่าม JCU 2022

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) ประจำปีการศึกษา 2565   ► ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ <<สมัครคลิกที่นี่>> ตำแหน่งที่รับสมัคร   1. อาสาสมัครนักศึกษาจัดกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 20 ตำแหน่ง   2. อาสาสมัครล่ามแปลภาษา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับตัวแทนสถานทูต USA และมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) ในโครงการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

       วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More